Superhost filosofija

Arba dar vieni su savo marazmais

2021-09-17 1 min read

Nuo seniausių laikų įvairios bendruomenės rengdavo šventes - mažesnes, didesnes, šeimos įvykiams pažymėti, bendruomenei susitikti ar svarbiausius klausimus išspręsti. Švenčių metu susiformuoja unikalus ryšys (arba santykis) tarp svečio ir šventės šeimininko. To santykio rezultatas lygus šventės sėkmei.  Vieni iš mūsų mėgsta svečiuotis, o kiti - visada kviečia į svečius. Kviečiantysis yra šventės šeimininkas, kuris atsakingas už visas šventės akimirkas - aplinką, svečių priėmimą, vaišes ar pramogas. Tuo tarpu svečias ar viešnia - atsipalaiduoja, įsitaiso kėdėje ar fotelyje ir visą vakarą gali mėgautis pašnekėsiais ir linksmybėmis. Žinoma, geras svečias irgi turi pareigų. Bet apie jas kitą kartą. 🍸

Įdomu, kad šeimininkas lietuvių kalbos žodyne įvardijamas kaip šeimos, namų galva arba tas, kuris tvarko ūkį ir reikalus. Todėl geriau suprasti šeimininko ir šventės sąsają būtinas pažyminys, prisišliejantis ir paaiškinantis, apie ką kalbame: kieno tai -  šventės, vakarėlio, renginio ar namų šeimininkas? Čia, apgailestaujam visų nuostabiųjų lituanistų, pereisime prie naujadaro (tiksliau - svetimybės) - superhost. 🎉Host (arba hostess) pirminė samprata - tas, kuris priima ir linksmina svečius. Na, o super žodžio turbūt nereikia aiškinti?

Tai apie kokią čia filosofiją kalbame?

Apie įspūdingo svečių priėmėjo filosofiją! Ji, kaip mantra, susideda iš pagrindinių 7 (na, nes sėkmės skaičius) superhostinimo taisyklių:susibūrėme skleisti šią filosofiją

Superhost tikslas - jūsų ir jūsų svečių ištaiga (čia toks mandresnis komforto pavadinimas), t.y. mūsų svetingumo industrijos ekspertai perima jūsų pobūvio šeimininko vaidmenį arba pagerina jūsų jau turimus svetingumo įgūdžius. ✨ Imamės įvairių kūrybinių projektų, žvelgiame į pobūvius iš visų kampų, o jus kviečiame atrasti savo pobūvio tipą ir papasakoti mums! Nėra neįgyvendinamų pobūvių.  

Džiaugsmingų,

Superhost

Pakomunikuojam?

labas@superhost.lt